Tarafınızca paylaşılan veriler projelere ilişkin istatistiki çalışmalar yapılabilmesi ve gerektiğinde tarafınıza ulaşılabilmesi adına güvenli ortamlarda saklanır ve ilgililerle paylaşılır. Kullanıcı, işbu Kişisel Verilerin Şirket tarafından saklanmasına ve işlenmesine rıza gösterdiğini beyan etmekte olup işbu verilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kullanılmasını ve proje sahipleriyle paylaşılmasını açıkça kabul eder.